In 1946 begint Van Beek senior met de levering van “Vredes-Jeeps” als Willy’s dealer. Doordat er in die periode nog niet voldoende trekkers te leveren waren werden er in 1946 vredes Jeeps ingezet om te gebruiken in plaats van paarden op het land.